Tân Lộc Phát nhận vận chuyển đồ, nhà với giá cạnh tranh với thị trường